Data wejścia w życie: Październik 6th 2023

1. Wstęp

Automatyczna rekrutacja LLC („Automatyczna rekrutacja" "we„,”us" or "ludzkiej,”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się ją chronić poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności („Polityką prywatności”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie zbierać lub które możesz udostępniać podczas odwiedzania stron internetowych https://trials.autocruitment.com/ (łącznie „Witryna (y)”) lub w inny sposób wchodzić z nami w interakcję oraz nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które zbieramy w Witrynie lub w wiadomościach e-mail, SMS-ach i innych wiadomościach elektronicznych przesyłanych między Tobą a Witryną, telefonicznie lub offline, a także dodatkowych kategorii informacji, jak szczegółowo opisano poniżej. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również Twoje wybory dotyczące wykorzystania, dostępu i poprawiania Twoich danych osobowych.

Nasze Strony internetowe pozwalają na dostarczenie nam informacji za pośrednictwem formularza sprawdzającego („Forma”), co umożliwia nam rekrutację, kontrolę i kierowanie uczestników na badania kliniczne i procedury specjalistyczne („Programy”) szpitalom, prywatnym praktykom, ośrodkom onkologicznym, firmom farmaceutycznym, CRO oraz firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym (łącznie „Partnerzy badawczy”). Jeżeli po wypełnieniu Formularza zostaniesz przypisany do konkretnego Programu, Partnerzy Badawczy mogą się z Tobą skontaktować. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią komunikację, jaką możesz prowadzić z partnerami badawczymi, ani za żadne dane osobowe, które ci partnerzy badawczy mogą zbierać bezpośrednio od Ciebie.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie zbierać lub które możesz udostępniać podczas odwiedzania naszych Witryn, a także nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki je traktujemy. Niniejsza Polityka prywatności może okresowo ulegać zmianom (patrz Zmiany w naszej Polityce prywatności). Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania aktualizacji.

2. Administrator, Inspektor Ochrony Danych i Przedstawiciel

AutoCruitment jest administratorem danych osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem Witryn. AutoCruitment wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz pełnomocnika w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Z firmą AutoCruitment, jej inspektorem ochrony danych lub jej przedstawicielem można się kontaktować w dowolny sposób określony poniżej w „Informacje kontaktowe" Część niniejszej Polityki prywatności.

3. Dane dzieci

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą przekazywać nam informacje o swoich małoletnich dzieciach poniżej 13 roku życia (lub 16 lat, jeśli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)). Jednakże nasze Strony nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia (lub 16 lat, jeśli znajdują się na terenie EOG) do bezpośredniego wprowadzania informacji o sobie. Nikt poniżej 13 roku życia (lub 16 lat, jeśli znajduje się na terenie EOG) nie może bezpośrednio przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem Witryn. Jeśli masz mniej niż 13 lat (lub 16 lat i mieszkasz na terenie EOG), Twój rodzic lub opiekun prawny musi wprowadzić informacje w Twoim imieniu i nie możesz samodzielnie podawać żadnych informacji. Nie zbieramy świadomie danych osobowych bezpośrednio od dzieci poniżej 13 roku życia (lub bezpośrednio od dzieci poniżej 16 roku życia, jeśli znajdują się one na terenie EOG). Jeśli masz mniej niż 13 lat (lub 16 lat i znajdujesz się na terenie EOG), nie wykorzystuj ani nie udostępniaj bezpośrednio żadnych informacji na naszych Stronach internetowych lub w ich funkcjach ani za ich pośrednictwem, ani nie przekazuj nam żadnych informacji o sobie, w tym swojego imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu, adres e-mail lub dowolna nazwa ekranowa lub nazwa użytkownika, której możesz używać. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe bezpośrednio od dziecka poniżej 13 roku życia (lub bezpośrednio od dziecka poniżej 16 roku życia znajdującego się na terenie EOG), usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje bezpośrednio od dziecka poniżej 13 roku życia (lub zebrane bezpośrednio od dziecka poniżej 16 roku życia i znajdującego się na terenie EOG), skontaktuj się z nami pod adresem info@autocruitment.com lub korzystając z informacji określonych w "Informacje kontaktowe" Sekcja poniżej.

4. Źródła danych osobowych i lokalizacja serwera.

Gromadzimy różne rodzaje informacji o Tobie, w tym informacje, które mogą bezpośrednio Cię zidentyfikować, informacje o Tobie, ale indywidualnie Cię nie identyfikują, oraz informacje, które przetwarzamy w formie zbiorczej. Obejmuje to informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie lub za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych, jak opisano poniżej.

Informacje, które przetwarzamy

Gromadzimy kilka rodzajów danych osobowych, w tym:

 • Dane osobowe: imiona); Preferowana Nazwa; i sfotografować
 • Dane kontaktowe: Korespondencję; numer telefonu; adres e-mail; szczegóły aplikacji komunikatora; szczegóły wiadomości online; i szczegóły w mediach społecznościowych.
 • Dane strony: dane o ruchu, dane o lokalizacji, logi, typ połączenia internetowego, typ urządzenia, adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki i szczegóły dotyczące sposobu korzystania z naszych Stron; I
 • Dane rejestracyjne: Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy korzystasz lub rejestrujesz się w celu korzystania z którejkolwiek z naszych Witryn lub usług.
 • Interakcje z treścią: Jeśli wchodzisz w interakcję z jakąkolwiek treścią (w tym wtyczkami stron trzecich i plikami cookie), otrzymujemy dane osobowe dotyczące tej interakcji.
 • Dane nam przekazane: Dane osobowe pozyskujemy w momencie przekazania nam tych danych (np. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę lub składasz podanie o pracę).
 • Dane, które pozyskujemy osobiście: Dane osobowe pozyskujemy podczas spotkań, wizyt przedstawicieli handlowych lub marketingowych czy też podczas wydarzeń, w których uczestniczymy.
 • Dane relacji: Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe w ramach naszej zwykłej relacji z Tobą (np. świadczymy usługę na rzecz Ciebie lub Twojego pracodawcy).
 • Dane, które udostępniasz publicznie: Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe, które wyraźnie zdecydowałeś się upublicznić, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy zbierać informacje z Twojego profilu(ów) w mediach społecznościowych, jeśli opublikujesz o nas publiczny post).
 • Dane zawodowe: Twoje CV; zapisy dotyczące Twojej wiedzy specjalistycznej; historia zawodowa; szczegóły ćwiczeń i szczegóły kwalifikacji; informacje o Twoim doświadczeniu; udział w spotkaniach, seminariach, radach doradczych i konferencjach; informacje o Twoich relacjach zawodowych z innymi osobami lub instytucjami; zdolności językowe; i inne umiejętności zawodowe.
 • Dane pracodawcy: gdy kontaktujesz się z nami jako pracownik strony trzeciej; oraz nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail Twojego pracodawcy, w odpowiednim zakresie.
 • Treść i informacje reklamowe: Jeśli wchodzisz w interakcję z treściami stron trzecich lub reklamami w Witrynie (w tym wtyczkami i plikami cookie stron trzecich), otrzymujemy dane osobowe od odpowiedniego zewnętrznego dostawcy tych treści lub reklam.
 • Informacje stron trzecich: Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe od stron trzecich, które nam je dostarczają (np. agencji informacji kredytowej, organów ścigania itp.).
 • Dane dotyczące zdrowia: informacje dotyczące warunków zdrowotnych, leczenia i leków oraz badań klinicznych, informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszych Stron, wypełniania formularzy na naszych Stronach, wprowadzania informacji do lub za pośrednictwem naszych skanerów, w związku z naszą usługą polecania lub w inny sposób połączenie z naszą platformą, publikowanie materiałów lub zamawianie dalszych usług;
 • Informacje demograficzne: płeć; data urodzenia / wiek; narodowość; pozdrowienie; tytuł; i preferencje językowe.
 • Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które zdecydujesz się nam przesłać, Twoje odpowiedzi na ankiety, o wypełnienie których możemy Cię poprosić w celach badawczych, wprowadzone zapytania w Witrynach oraz kiedy zgłosisz problem z naszymi Witrynami; I
 • Korespondencja: zapisy i kopie Twojej korespondencji (w tym adresów e-mail), jeśli kontaktujesz się z nami.

Gromadzimy te informacje:

 • bezpośrednio od ciebie, gdy nam go dostarczysz; i
 • automatycznie podczas poruszania się po Witrynach. Informacje zbierane automatycznie obejmują szczegóły korzystania z Witryny, adresy IP oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia

Technologie, których używamy do automatycznego gromadzenia danych osobowych, obejmują:

 • Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). Plik cookie to mały plik umieszczany na dysku twardym Twojego komputera. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wysyłał pliki cookie, gdy skierujesz swoją przeglądarkę do naszych Witryn. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub informowała Cię o wysyłaniu plików cookie. Jeśli jednak nie wyrazisz zgody na używanie przez nas plików cookie lub wybierzesz to ustawienie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszych Witryn. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie http://www.allaboutcookies.org i http://youronlinechoices.eu.
 • Flashowe pliki cookie. Niektóre funkcje naszej Witryny mogą wykorzystywać przechowywane lokalnie obiekty (lub pliki cookie Flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz nawigacji do, z i po naszej Witrynie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane za pomocą tych samych ustawień przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Informacje na temat zarządzania ustawieniami prywatności i bezpieczeństwa plików cookies Flash znajdziesz w Wybory dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Strony naszej Witryny mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (nazywane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają na przykład automatycznej rekrutacji zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony i inne powiązane witryny internetowe statystyki (np. rejestrowanie popularności niektórych treści stron internetowych oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Technologie, których używamy do automatycznego zbierania danych, mogą obejmować:

 • Google Analytics. Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”) w celu gromadzenia pewnych informacji związanych z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, aby pomóc Witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje dane, gdy odwiedzasz naszą Stronę, odwiedzając stronę „Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszych partnerów” (znajdującą się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/). Możemy również korzystać z Funkcji reklamowych Google Analytics, aby dostarczać Ci reklamy oparte na zainteresowaniach na podstawie Twojej aktywności online. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, odwiedź witrynę internetową Google i strony opisujące Google Analytics, takie jak https://policies.google.com/privacy.
 • Google Adwords i reklamy na Facebooku. Nasze Strony korzystają z usług remarketingowych za pośrednictwem Google Adwords i Facebook Ads, aby pomóc nam lepiej służyć naszym odbiorcom i reklamować nasze usługi w Internecie. W oparciu o informacje, które zbieramy automatycznie i informacje, które nam przekazujesz, możemy wyświetlać ukierunkowane reklamy banerowe dostosowane do Ciebie na podstawie Twoich wcześniejszych interakcji z naszymi Witrynami. Google i Facebook mogą również wyświetlać ukierunkowane reklamy dostosowane do Twoich potrzeb w witrynach zewnętrznych na podstawie Twoich wcześniejszych interakcji z naszymi witrynami. Możemy również wysłać Ci wiadomość e-mail zachęcającą do wypełnienia wcześniej porzuconego formularza darowizny lub powrotu do wcześniej odwiedzanej strony internetowej oferującej wydarzenia lub treści, zarówno audio, jak i cyfrowe. Możesz zrezygnować z reklam remarketingowych Google i reklam na Facebooku na ich stronach internetowych;
 • Blog / Forum. Na naszej stronie internetowej znajdują się publicznie dostępne blogi i fora społecznościowe. Powinieneś mieć świadomość, że wszelkie informacje, które podasz w tych obszarach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszego bloga lub forum społeczności, skontaktuj się z nami pod adresem info@autocruitment.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć twoich danych osobowych, w takim przypadku powiadomimy cię, jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić i dlaczego.
 • Linki do stron internetowych osób trzecich. Nasze Witryny zawierają łącza do innych witryn internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od zasad AutoCruitment. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych stron internetowych, Twoje dane osobowe podlegają ich oświadczeniu o ochronie prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii śledzenia przez strony trzecie

Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy, w Witrynie są obsługiwane przez strony trzecie, w tym reklamodawców, sieci i serwery reklamowe, dostawców treści i dostawców aplikacji. Te strony trzecie mogą używać plików cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web lub innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia informacji o Tobie, gdy korzystasz z naszych Witryn. Gromadzone przez nich informacje mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi lub mogą gromadzić informacje, w tym dane osobowe, na temat Twojej aktywności online na przestrzeni czasu oraz w różnych witrynach internetowych i innych usługach online. Mogą wykorzystywać te informacje do dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych) lub innych ukierunkowanych treści.

Aby uzyskać informacje o tym, jak możesz zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od wielu dostawców, zobacz Wybory dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.

Informacje, które tworzymy

Gromadzimy również dane osobowe o Tobie w pewnych okolicznościach, np. w zapisach Twoich interakcji z nami. Możemy także łączyć dane osobowe z dowolnych naszych Witryn lub usług, także wtedy, gdy dane te są gromadzone z różnych urządzeń lub źródeł.

Lokalizacja serwera

AutoCruitment korzysta z serwerów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Cele, dla których przetwarzamy kategorie danych osobowych określone w Sekcja 4. powyżej, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa oraz podstawy prawne, na których dokonujemy takiego przetwarzania, są następujące:

Cel Podstawa prawna Kategorie danych osobowych
Udostępnianie naszych Stron i usług: udostępnianie naszych Witryn lub usług; dostarczanie artykułów promocyjnych na żądanie; i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi Witrynami lub usługami; zapisanie Cię do Programów; komunikacja z partnerami badawczymi. W przypadku danych niezwiązanych ze zdrowiem:

 • Możemy przetwarzać dane osobowe tam, gdzie ma to miejsce przetwarzanie niezbędne w związku z jakąkolwiek umową które zawarłeś z nami lub do podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy; Lub
 • Praca IT uzasadniony interes podczas przetwarzania w celu udostępniania naszych Stron internetowych lub usług (w zakresie, w jakim taki prawnie uzasadniony interes nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów, podstawowych praw lub wolności).

Dane dotyczące zdrowia:

 • Przetwarzamy dane dotyczące zdrowia wyłącznie wtedy, gdy je uzyskaliśmy Twoją uprzednią wyraźną zgodę do przetwarzania (ta podstawa prawna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe). Należy jednak pamiętać, że jeśli wstrzymasz się lub wycofasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć odpowiednich usług.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Zapisy zgód
 • Dane dotyczące zdrowia
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
 • Poglądy i opinie
Prowadzenie naszej firmy: obsługa i zarządzanie naszymi Witrynami i naszymi usługami; dostarczanie Ci treści; wyświetlanie reklam i innych informacji; komunikowanie się i interakcja z Tobą za pośrednictwem naszych Stron internetowych lub naszych usług; oraz powiadamianie Cię o zmianach w naszych Witrynach lub naszych usługach.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku z jakąkolwiek umową które zawarłeś z nami lub do podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy; Lub
 • Praca IT uzasadniony interes w przypadku przetwarzania w celu prowadzenia naszej działalności (w zakresie, w jakim nadrzędny charakter wobec tego prawnie uzasadnionego interesu nie mają Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności); Lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę do przetwarzania (ta podstawa prawna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Zapisy zgód
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
Planowanie: planowanie organizacyjne; planowanie sukcesji; dokonywanie zmian w charakterze i zakresie naszej działalności lub naszej działalności; fuzje, przejęcia, rozwiązania, podziały, likwidacje, sprzedaż aktywów, zbycia, reorganizacje i podobne ustalenia dotyczące struktury korporacyjnej.
 • Praca IT uzasadniony interes w przypadku przetwarzania w celu planowania przyszłego funkcjonowania naszej działalności lub naszej działalności (w zakresie, w jakim nad prawnie uzasadnionym interesem nie mają nadrzędnego charakteru Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
 • Poglądy i opinie
Komunikacja i marketing: komunikowanie się z Tobą w jakikolwiek sposób (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście) w celu dostarczania aktualności i innych informacji, którymi możesz być zainteresowany, zawsze pod warunkiem uzyskania Twojej wcześniejszej zgody na w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo; personalizowanie naszych Stron, produktów i usług dla Ciebie; w stosownych przypadkach utrzymywanie i aktualizowanie danych kontaktowych; uzyskanie Twojej wcześniejszej zgody, jeśli jest to wymagane; umożliwienie i zarejestrowanie Twojej decyzji o rezygnacji lub rezygnacji z subskrypcji, w stosownych przypadkach.
 • Praca IT uzasadniony interes w zakresie przetwarzania w celu kontaktu z Tobą, zawsze z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa (w zakresie, w jakim nad prawnie uzasadnionym interesem nie mają nadrzędnego charakteru Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności); Lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę do przetwarzania (ta podstawa prawna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe). Należy jednak pamiętać, że jeśli wstrzymasz się lub wycofasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Zapisy zgód
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
 • Poglądy i opinie
Zarządzanie systemami informatycznymi: zarządzanie i obsługa naszych systemów komunikacyjnych, informatycznych i bezpieczeństwa; oraz audyty (w tym audyty bezpieczeństwa) i monitorowanie tych systemów.
 • Przetwarzanie jest konieczne dla wywiązanie się z obowiązku prawnegoLub
 • Praca IT uzasadniony interes podczas przetwarzania w celu zarządzania i utrzymywania naszych systemów komunikacyjnych i informatycznych (w zakresie, w jakim nad takim prawnie uzasadnionym interesem nie mają nadrzędnego charakteru Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Zapisy zgód
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
 • Poglądy i opinie
Ankiety: nawiązywanie z Tobą kontaktu w celu uzyskania Twoich opinii na temat naszych Witryn lub naszych usług.
 • Praca IT uzasadniony interes w przypadku przetwarzania w celu prowadzenia ankiet, raportów satysfakcji i badań rynku (w zakresie, w jakim nad prawnie uzasadnionym interesem nie mają nadrzędnego charakteru Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności); Lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę do przetwarzania (ta podstawa prawna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Zapisy zgód
 • Poglądy i opinie
Bezpieczeństwo: utrzymanie bezpieczeństwa elektronicznego naszych Stron (w tym danych logowania i danych dostępowych).
 • Przetwarzanie jest konieczne dla wywiązanie się z obowiązku prawnegoLub
 • Praca IT uzasadniony interes podczas przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i elektronicznego naszej działalności oraz naszych obiektów (w zakresie, w jakim nad uzasadnionym interesem nie mają nadrzędnego charakteru Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
Dochodzenia: wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i zapobieganie naruszeniom polityki oraz przestępstwom, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przetwarzanie jest konieczne dla wywiązanie się z obowiązku prawnegoLub
 • Praca IT uzasadniony interes podczas przetwarzania w celu wykrywania naruszeń naszych polityk i obowiązujących przepisów oraz ochrony przed nimi (w zakresie, w jakim nad uzasadnionym interesem nie stoją Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane witryny
Zgodność z prawem: zgodność z naszymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi wynikającymi z obowiązującego prawa.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane witryny
Udoskonalanie naszych Stron i usług: identyfikowanie problemów z naszymi Witrynami lub naszymi usługami; planowanie ulepszeń naszych Stron internetowych lub naszych usług; i tworzenie nowych Witryn lub usług.
 • Praca IT uzasadniony interes podczas przetwarzania w celu ulepszenia naszych Stron internetowych lub naszych usług (w zakresie, w jakim taki prawnie uzasadniony interes nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów, podstawowych praw lub wolności); Lub
 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę do przetwarzania (ta podstawa prawna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Zapisy zgód
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
 • Poglądy i opinie
Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych: zarządzanie roszczeniami prawnymi; ustalanie faktów i roszczeń, w tym gromadzenie, przeglądanie i przedstawianie dokumentów, faktów, dowodów i zeznań świadków; dochodzenie i obrona praw i roszczeń, w tym formalne postępowanie sądowe.
 • Przetwarzanie jest konieczne dla wywiązanie się z obowiązku prawnego;
 • Praca IT uzasadniony interes w przypadku przetwarzania w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w zakresie, w jakim nadrzędny charakter wobec prawnie uzasadnionego interesu nie mają Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności); Lub
 • Przetwarzanie jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Zapisy zgód
 • Dane witryny
 • Interakcje treści
 • Poglądy i opinie
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa lub praw innych osób: Aby chronić zdrowie, bezpieczeństwo lub dobro Twoje lub innych osób, a także prawa osobiste Twoje lub innych osób.
 • Przetwarzanie jest konieczne dla wywiązanie się z obowiązku prawnegoLub
 • Przetwarzanie jest konieczne chronić żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej lub dokonane w interesie publicznym
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Informacje demograficzne
 • Dane dotyczące zdrowia

6. Ujawnienie Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy Twoich danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności. Ujawniamy Twoje dane osobowe następującym stronom trzecim:

 • Ty i, w stosownych przypadkach, wyznaczeni przez Ciebie przedstawiciele;
 • nasze spółki zależne i stowarzyszone;
 • organom prawnym i regulacyjnym, na żądanie lub w celu zgłoszenia faktycznego lub podejrzewanego naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji;
 • księgowi, audytorzy, konsultanci, prawnicy i inni zewnętrzni profesjonalni doradcy AutoCruitment, z zastrzeżeniem wiążących umownych zobowiązań dotyczących zachowania poufności;
 • naszym zewnętrznym usługodawcom, kontrahentom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności, z zastrzeżeniem zgodności z wymogami obowiązującego prawa dotyczącymi takich ujawnień;
 • Partnerom badawczym, jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w sprawie naszych programów i usług, w tym w sprawie skierowań pacjentów na badania kliniczne i powiązane procedury;
 • wszelkim odpowiednim zewnętrznym nabywcom lub następcom prawnym, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez nas całości lub dowolnej istotnej części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji);
 • każdą odpowiednią stronę, organ regulacyjny, organ rządowy, organ ścigania lub sąd w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania lub wykonywania kar karnych;
 • każda odpowiednia strona, organ regulacyjny, organ rządowy, organ ścigania lub sąd, w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • jakakolwiek osoba trzecia, w zakresie ściśle niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych; I
 • jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, za Twoją uprzednią zgodą.

Możemy bez ograniczeń ujawniać zagregowane, zanonimizowane informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować żadnych osób.

7. Wybory dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe

Staramy się zapewnić Ci możliwość wyboru w zakresie danych osobowych, które nam przekazujesz. Stworzyliśmy mechanizmy, które zapewnią Ci kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi:

 • Technologie śledzenia i reklamy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy pliki cookie są wysyłane. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami plików cookie Flash, odwiedź stronę ustawień odtwarzacza Flash w witrynie Adobe . Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części naszych Witryn mogą być wówczas niedostępne lub nie działać prawidłowo. Możesz dokonać wyboru dotyczącego wykorzystania plików cookie z Google Analytics, przechodząc do https://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Możesz także zrezygnować z reklam ukierunkowanych korzystając z programu AdChoices Digital Advertising Alliance („DAA”) pod adresem optout.aboutads.info. Więcej informacji na temat programu DAA AdChoices można znaleźć na stronie www.youradchoices.com. Ponadto Network Advertising Initiative („NAI”) opracowała narzędzie, które umożliwia konsumentom rezygnację z niektórych reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb dostarczanych przez sieci reklamowe członków NAI. Aby dowiedzieć się więcej na temat rezygnacji z takich ukierunkowanych reklam lub korzystania z narzędzia NAI, zobacz https://optout.networkadvertising.org/.
 • Ujawnianie Twoich danych osobowych na potrzeby reklam stron trzecich. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe niepowiązanym lub niebędącym agentom stronom trzecim w celach promocyjnych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Jeśli chcesz zmienić swój wybór, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w „Informacje kontaktowe" Sekcja poniżej.
 • Oferty promocyjne od AutoCruitment. Będziemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe e-mail w celu promowania produktów i usług własnych lub stron trzecich wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane kontaktowe e-mail były wykorzystywane przez AutoCruitment do promowania produktów i usług naszych lub naszych stron trzecich, możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące poczty e-mail, korzystając z linku „anuluj subskrypcję” znajdującego się w wiadomościach e-mail, które do Ciebie wysyłamy lub kontaktując się z nami za pomocą informacje zawarte w „Informacje kontaktowe" Sekcja poniżej. Jeśli wysłaliśmy Ci promocyjny e-mail, możesz wysłać nam wiadomość zwrotną z prośbą o pominięcie w przyszłych dystrybucjach e-mail.

Mieszkańcy stanu USA mogą mieć dodatkowe prawa i możliwości wyboru dotyczące danych osobowych. Proszę zobaczyć Dodatek dotyczący prywatności po więcej informacji.

8. Profilowanie

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz Profilowania, które odbywa się w następujących celach:

Działalność profilowana Logika działania Profilowania Konsekwencje dla Ciebie
Sprawdzanie i ustalanie, czy kwalifikujesz się do włączenia do Programu. Używamy zautomatyzowanej technologii do sprawdzania Twoich danych osobowych pod kątem zestawu kryteriów dostarczonych przez odpowiednich partnerów badawczych w związku z Programem. Na podstawie danych osobowych, które nam przekazujesz, nasza technologia może określić, czy kwalifikujesz się do włączenia do Programu.

9. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych oraz dostępu do Twoich danych osobowych i ich poprawiania

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, możesz mieć następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:

 • prawo do nieudostępniania nam Twoich danych osobowych (należy jednak pamiętać, że nie będziemy w stanie zapewnić Ci pełnych korzyści z naszych Stron lub usług, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych – np. możemy nie móc przetwarzać Twoje żądania bez niezbędnych danych);
 • prawo do żądania dostępu do odpowiednich danych osobowych lub ich kopii, wraz z informacjami dotyczącymi charakteru, przetwarzania i ujawniania tych odpowiednich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania wszelkich nieścisłości w odpowiednich danych osobowych;
 • prawo do żądania, z uzasadnionych powodów:
  • usunięcie odpowiednich danych osobowych; Lub
  • ograniczenie przetwarzania Twoich odpowiednich danych osobowych;
 • prawo do przekazania niektórych istotnych danych osobowych innemu administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odpowiednim zakresie;
 • w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, prawo do wycofania tej zgody (przy czym takie wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed datą otrzymania powiadomienia o takim wycofaniu i nie ma wpływu na uniemożliwić przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o inną dostępną podstawę prawną);
 • prawo do składania skarg dotyczących przetwarzania Twoich odpowiednich danych osobowych do Organu Ochrony Danych (tj. w przypadku Wielkiej Brytanii do Biura Komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk/) lub w odniesieniu do EOG – Organ Ochrony Danych Państwa członkowskiego EOG, w którym mieszkasz, w którym pracujesz lub w którym doszło do zarzucanego naruszenia (zobacz listę tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en)); I
 • prawo do przekazania nam w dowolnym momencie wskazówek dotyczących przechowywania, usuwania i udostępniania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, możesz mieć również następujące dodatkowe prawa dotyczące przetwarzania Twoich odpowiednich danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu, jeżeli takie przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny) lub art. 6 ust. )(f) (uzasadnione interesy) RODO / RODO Wielkiej Brytanii; I
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu do celów marketingu bezpośredniego.

Jak korzystać ze swoich praw. Możesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, jeśli ma to zastosowanie, kontaktując się z nami za pomocą dowolnej metody wymienionej w punkcie Informacje kontaktowe poniżej i poprzez funkcję czatu na żywo w naszych Witrynach. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia Twojego żądania, jeśli nie podałeś wystarczających informacji do weryfikacji Twojej tożsamości lub spełnienia naszych wymagań prawnych i biznesowych. Należy pamiętać, że w przypadku składania bezpodstawnych, powtarzających się lub nadmiernych próśb (według naszego rozsądnego uznania) o dostęp do swoich danych osobowych, może zostać naliczona opłata w maksymalnej wysokości określonej przez obowiązujące prawo. Należy również pamiętać, że jeśli Twoje żądanie wymaga ustalenia dodatkowych faktów (np. ustalenia, czy przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującym prawem), rozpatrzymy Twoją prośbę w rozsądnym terminie, przed podjęciem decyzji, jakie działania podjąć.

10. Prawa ochrony prywatności właściwe dla danego państwa

Ponadto prawo niektórych stanów może zapewniać swoim mieszkańcom dodatkowe prawa dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat wszelkich dodatkowych praw, które mogą Ci przysługiwać jako mieszkańcowi jednego z tych stanów, zapoznaj się z sekcją Dodatek dotyczący prywatności dla Twojego stanu, który jest załączony do niniejszej Polityki prywatności, do której link znajduje się poniżej.

11. Nie śledź sygnałów

Nie śledzimy Cię w czasie ani w innych witrynach internetowych lub usługach stron trzecich, ani nie pozwalamy stronom trzecim na śledzenie Cię w godzinach nadliczbowych i na naszych Stronach w celu promowania produktów lub usług stron trzecich. Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają wysyłanie sygnału do witryn internetowych i usług online, wskazując opcję „nieśledzenia” Twojej aktywności online. Obecnie nie honorujemy takich sygnałów i nie modyfikujemy tego, jakie informacje zbieramy ani w jaki sposób je wykorzystujemy w zależności od tego, czy taki sygnał jest przez nas nadawany czy odbierany.

12. Ochrona danych

Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych zależy również od Ciebie. Jeżeli przekazaliśmy Ci (lub wybrałeś) dane uwierzytelniające umożliwiające dostęp do niektórych części naszych Stron, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tych danych uwierzytelniających. Prosimy, aby nie udostępniać nikomu swojego hasła.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do naszych Witryn. Wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko.

13. Transfer danych osobowych poza EOG lub Wielką Brytanię

AutoCruitment korzysta z serwerów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, jeśli znajdujesz się w kraju poza Stanami Zjednoczonymi, podając swoje dane osobowe AutoCruitment, automatycznie przekażesz swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych.

W ograniczonych okolicznościach AutoCruitment może przesyłać Twoje dane osobowe poza EOG lub Wielką Brytanię do odbiorców znajdujących się w krajach trzecich. Przekazywanie takie odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO / RODO Wielkiej Brytanii. W stosownych przypadkach AutoCruitment korzysta z ustaleń umownych, które obejmują, w stosownych przypadkach, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz odpowiedni aneks brytyjski (łącznie „Standardowe klauzule umowne”). Możesz poprosić o kopię Umowy o ochronie danych, kontaktując się z nami za pośrednictwem Informacje kontaktowe poniżej.

14. Okresy przechowywania danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Kryteria określające czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych są następujące:

 1. dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację będziemy przechowywać jedynie tak długo, jak:
  1. utrzymujemy z Tobą stałą relację (np. gdy jesteś uczestnikiem Programu); Lub
  2. Twoje dane osobowe są niezbędne w związku z zgodnymi z prawem celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, dla których posiadamy ważną podstawę prawną (np. gdy Twoje dane osobowe są uwzględnione w badaniu klinicznym lub innym Programie i mamy uzasadniony interes w przetwarzanie tych danych osobowych w celu prowadzenia naszej działalności i wypełniania naszych obowiązków wynikających z tej umowy lub gdy mamy prawny obowiązek zachować Twoje dane osobowe),

  więcej:

 2. czas trwania:
  1. dowolny obowiązujący okres przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem (tj. dowolny okres, podczas którego dowolna osoba może wnieść przeciwko nam roszczenie prawne lub dochodzenie regulacyjne dotyczące naszej działalności lub dowolnego Programu, w związku z Twoimi danymi osobowymi lub do którego odnoszą się Twoje dane osobowe) ; I
  2. dodatkowe dwa (2) miesiące po zakończeniu obowiązującego okresu przedawnienia (abyśmy, jeśli dana osoba zgłosi roszczenie pod koniec okresu przedawnienia, nadal mieli rozsądną ilość czasu na zidentyfikowanie wszelkich danych osobowych które są istotne dla tego roszczenia),

  i:

 3. ponadto, jeśli zostaną zgłoszone jakiekolwiek istotne roszczenia prawne, będziemy nadal przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki jest niezbędny w związku z tym roszczeniem.

W okresach wskazanych w paragrafach (2) (a) i (2) (b) powyżej ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do przechowywania i utrzymywania bezpieczeństwa tych danych, z wyjątkiem zakresu, w jakim dane te muszą zostać sprawdzone w związku z jakimkolwiek roszczeniem prawnym lub jakimkolwiek obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa.

15. Zmiany w naszej polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Naszą polityką jest publikowanie wszelkich zmian, jakie wprowadzamy w naszej Polityce prywatności na tej stronie. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności jest podana na górze strony.

16. Pojęcia zdefiniowane

W niniejszej Polityce Prywatności terminom wyszczególnionym poniżej pogrubioną czcionką nadano następujące znaczenia:

 • "kontroler” oznacza podmiot decydujący o tym, jak i dlaczego przetwarzane są dane osobowe.
 • "EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • "`RODO” oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.
 • "Informacje osobiste” oznacza informacje dotyczące jakiejkolwiek osoby fizycznej lub na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka specyficznych czynników umożliwiających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.
 • "wygląda tak","przetwarzanie"Lub"obrobiony„oznacza wszelkie działania podejmowane z danymi osobowymi w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak gromadzenie, nagrywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
 • "Profilowy„ oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się.
 • "odpowiednie dane osobowe” oznaczają dane osobowe, których jesteśmy administratorem.
 • "Wielka Brytania RODO” oznacza RODO, ponieważ stanowi część prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 3 ustawy o Unii Europejskiej (wycofanie się) z 2018 r. oraz w brzmieniu zastosowanym i zmodyfikowanym przez załącznik 2 do ustawy o ochronie danych, prywatności i komunikacji elektronicznej (poprawki itp.) ) (UE Exit) Rozporządzenie 2019 (SI 2019/419) lub z późniejszymi zmianami.

17. Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych informacji kontaktowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, musisz skontaktować się zarówno z nami, jak i naszym przedstawicielem, korzystając z danych kontaktowych poniżej lub poprzez "Skontaktuj się z nami” w naszych Witrynach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, skargi lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, masz jakiekolwiek prośby związane z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami lub w inny sposób chcesz się z nami skontaktować, musisz skontaktować się zarówno z nami, jak i naszym przedstawicielem w EOG pod adresem kontaktowym informacje poniżej lub poprzez „Kontakt” w naszych Witrynach.

Aby skontaktować się z AutoCruitment (kontrolerem)

Automatyczna rekrutacja

101 6th Ave 8 piętro
Nowy Jork, NY 10013
United States
(646) 876-9400

info@autocruitment.com

Aby skontaktować się z naszym przedstawicielem ds
Cele RODO / RODO w Wielkiej Brytanii

Grupa DPR

Znajdź adres lokalny

zapytanie o dane@dpr.eu.com

https://www.dpr.eu.com/datarequest

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych

Ioana Georgescu

(646) 568-2218 (biuro)

(519) 781-3270 (mobilny)

ioanageorgescu@autocruitment.com

Obsługuje platformę rekrutacji pacjentów AutoCruitment Sponsorzy, partnerzy CRO i Strony badawcze poprzez skrócenie czasu, ryzyka i kosztów wprowadzenia nowych terapii na rynek.

Skontaktuj się z nami

Jestem:

Proszę wybrać jeden...